MOHÁCS 495 TÉMANAPOK – A mohácsi csata kutatásának a kérdései

2020 nyarán, Sátorhelyen elkezdődött a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen a III. számú tömegsír feltárása, amely az 1526. évi mohácsi csata elhunytjait rejti magában. Vita tárgyát képezi a kutatók körében, hogy hol zajlott az 1526-os tragikus kimenetelű csata, amelyet a közvélemény „Mohácsi csata” néven ismer. Az elmúlt időszak terepi kutatásai új megvilágításba helyezték a lehetséges csatahely kérdését, emellett új elméleti elképzelések is születtek.

A kutatásban résztvevő Szegedi, valamint Pécsi Tudományegyetem kutatói, a Természettudományi Múzeum, valamint a Janus Pannonius Múzeum munkatársai, a Mohácsi Nemzeti Történelmi Emlékhely interdiszciplináris kutatásairól tartanak a közönség és a sajtó számára is nyilvános beszélgetést.

Időpont: július 1.

Előadások 17.00 -18.00 

Dr.Pap Norbert  (tanszékvezető egyetemi tanár PTE) “A mohácsi csatatéren fekvő Földvár falu”

Simon Béla (történész, JPM) : A mohácsi csata tömegsírfeltárásainak története

Neményi Réka (régész, JPM) : A III. számú tömegsír feltárása 2020-ban

Bernert Zsolt (főigazgató, antropológus MTM),  Buzár Ágota (főigazgató-helyettes,  antropológus MTM), Dr. Pálfi György(antropológus, tanszékvezető, SZTE): Antropológiai eredmények a III. számú tömegsír feltáráson

Dr. Bertók Gábor (múzeumigazgató, régész JPM) : Összefoglaló a III. számú tömegsír feltárásáról

18.00 Szünet

18.30 – 19.30

Dr. Varga Szabolcs (történész, főiskolai docens, PTE, MTA BTK) : A mohácsi csata kutatásának történeti kérdései

Dr. Bertók Gábor (múzeumigazgató, régész JPM) : A mohácsi csatatér kutatásának régészeti eredményei

Dr. Haramza Márk (történész, JPM) : Fegyverek a mohácsi csatatéren